ל"רציניים" בלבדשער הדולר היום

אז כמה שער הדולר היום?


‎USDILS‎ ‎‎סימול‎ ‎ על ידי TradingView

שער הדולר היום | שער הדולר | שער הדולר בנק ישראל | שער דולר שקל | שער דולר

לפני שאנחנו בדוקים כמה שער הדולר היום? חשוב לדעת שער דולר וייחוד מטבע הדולר האמריקני הוא אחד המטבעות המובילים בעולם ובמיוחד במדינת ישראל. ידע כי "שער דולר שקל" הוא אחד השערים הפופולרים בישראל, חשיבותו רבה מאוד. 

לשער הדולר היום העומד אל מול השקל יש חשיבות רבה. לפני שאנחנו בדוקים כמה שער הדולר היום, חשוב לדעת ששער הדולר וייחוד שער דולר האמריקני הוא אחד המטבעות המובילים בעולם ובמיוחד במדינת ישראל. בימים שלא מתקיים מסחר במט"ח בארץ ו/או בעולם, לא נקבע שער יציג חדש.


עוד שערים יציגים


מידע נוסף על שער הדולר

כשמדברים על שער הדולר היום אתם חייבים לקחת למשל את התשלומים השונים שככל הנראה יתבצעו בשקלים בגין סכום המצוין , בשל רכישת סחורות בחוץ לארץ שמבוצעות בדרך כלל על שער הדולר היום (או ביורו), ישנם מי שמעדיפים להמיר שקלים לדולרים כדי שסכומים שצברו ישמרו טוב יותר על הערך שלהם. עוד חשוב מאוד שער הדולר למי שעוסק דווקא במסחר במטבע חוץ לשם הפקת רווחים, צמד המטבעות שקל / דולר הוא חביב מאוד על סוחרי מט”ח ישראלים. 

ברוב המקרים כאשר אנו אומרים "שער הדולר" אנו מתכוונים לשער היציג, לשער ה"רשמי" שנקבע על ידי בנק ישראל.

שער הדולר היום  נקבע על ידי בנק ישראל בכל יום שיש בו מסחר במטבע חוץ, לפי מספר דגימות של מחירי עיסקות שבוצעו בין השעות 13:15-15:15 ובשישי 10:15-12:15. 

אחת הדגימות היא השער היציג (לפי ויקיפדיה).

הוא שער החליפין שנקבע לכל מטבע בר המרה הנסחר בשוק הכספים. 

השער היציג מוגדר "מחיר יחידה של מטבע מקומי הוא יחידה של מטבע זר כפול השער היציג". 

לדוגמה, אם אירו אחד עולה 5.0 ש"ח אז מחיר יחידה אחת של מטבע מקומי (ש"ח) הוא יחידה אחת של מטבע זר (אירו) כפול 0.2, והשער היציג של השקל הוא 0.2.

בכל מדינה נקבעים שערי המטבע על ידי הבנק המרכזי של אותה מדינה. (לפי ויקיפדיה)

כמה הדולר עשה ביום האחרון?

בגרף הבאה ניתן לראות עד יום אחורה – שער דולר שקל


‎‎‎ שערי ‎USDILS‎‎‎‎‎ מאת TradingView

הדולר האמריקני מחולק לרוב למאה סנט. חלוקות נוספות הן לעשרה דיים או לאלף מיל. השם "דיים" מתייחס היום למטבע של עשרה סנט. החלוקה למיל אינה מקובלת מחוץ לחישובים מסוימים בתחום המס. בימינו נמצאים בתפוצה שטרות של ערכים נקובים הגדולים מדולר אחד ומטבעות בעלי ערך נקוב הנמוך מדולר אחד. ישנם בנמצא גם מטבע של דולר אחד וגם שטר באותו הערך, אך השטר נפוץ בהרבה. בעבר הודפסו גם שטרות בעלי ערך נקוב נמוך מדולר. מטבעות זהב הוטבעו בשווי של עד עשרים דולר.

שטר 10$ המפורסם משנת 1901 – מטבעות אמריקניים מוטבעים במטבעה הלאומית האמריקנית. שטרות דולריים מודפסים בידי מדפיס ממשלתי מיוחד (Bureau of Engraving and Printing) עבור הבנק הפדרלי מאז שנת 1914. תחילה הודפסו שטרות בפורמט גדול. בשנת 1928 הוחל בהדפסת שטרות בפורמט קטן, מסיבות שיוסברו בהמשך.

הדפסת שטרות בערך של מעל מאה דולר הופסקה בשנת 1946 והשימוש בהם כהילך חוקי הופסק בשנת 1969. שטרות אלו שימשו בעיקר בעסקאות בין בנקים וכן בקרב הפשע המאורגן. מסיבה אחרונה זו ציווה הנשיא ריצ'רד ניקסון על הפסקת השימוש בשטרות אלו. עם התקדמות הבנקאות הממוחשבת, התייתר הצורך בשטרות אלו ממילא. בין השאר הודפסו בעבר שטרות בעלי ערך נקוב של $500, $1,000, $5,000, $10,000 ו-$100,000.

ההיסטוריה – שער דולר

נכון להיום מדיניות הבנק הפדרלי היא ביצוע החלפה יזומה של עיצובי השטרות מידי שבע שנים. מדיניות זו נקבעה לצורך מלחמה בזייפני הכספים.

אחת מתכונות המדיניות של הבנק היא שינוי צבעי השטר מן הירוק הנוסטלגי והוצאתן של הדמויות מן עיגוליהם. השלב הראשון היה להגדיל את עיגולי הראשים, וכיום בוטלו לגמרי. כמו כן, החל משנת 2004 החלה מדיניות שינוי צבעי הדולר, שנראתה לראשונה בשטר ה-10$, שצבעו הוחלף לכתום. כיום, הוחלף צבע שטר ה-20$ לירוק ים, שטר ה-50$ הוחלף לאדום, שטר ה-100$ הוחלף לירוק מעורב עם סגול ושטר ה-5$ הוחלף לסגול. כיום, השטרות היחידים אשר מודפסים בצורתם המקורית מתקופת שנות השלושים הם שטרות ה-1$ וה-2$.

שער דולר נבחר לשמש כמטבע הלאומי של ארצות הברית ב־6 ביולי 1785, והיה בכך למטבע הלאומי הראשון המבוסס על שיטה עשרונית.

עד שנת 1974 היה ערכו של שער דולר צמוד לכסף, זהב או לצירופים שונים של השניים. בשנים 1792–1873 היה הדולר האמריקני מגובה בידי כסף וזהב ביחס של 15:1 בשיטה שכונתה "דו-מתכתית". בעקבות סדרת תיקונים בחקיקה בשנים 1873–1900 הופחת חלקו של הכסף לעומת חלקו של הזהב עד שבשנת 1900 הוצמד הדולר לזהב בלבד, והסדר זה המשיך בתיקונים קלים בלבד עד שנת 1971.

בתקופת ההצמדה הדו-מתכתית, הדולר הוגדר שווה ערך ל-371.25 גריין כסף (24.06 גרם) או 24.75 גריין זהב (1.60 גרם) וניתן היה להמירו במטבעה בכסף או בזהב ביחס 15:1. בעקבות ירידת ערכה של מתכת הכסף, הומר בשנת 1834 יחס המתכות ל-16:1, על ידי הפחתת ערך הזהב של הדולר ב-6% ל-23.2 גריין (1.50 גרם).

גילויים של מרבצי כסף גדולים במערב ארצות הברית בשלהי המאה ה-19 הביא לעימות פוליטי. מצדו האחד ניצבו גורמים קרובים למגזר החקלאי כמו מפלגת גרינבק האמריקנית שביקשו לשמר את השיטה הדו-מתכתית כדי להביא לאינפלציה בערך שער דולר שתקל על החקלאים לשלם את חובותיהם. מולם ניצבו גורמי בנקאות ומסחר מן החוף המזרחי שביקשו ליצור מטבע יציב ולעבור להצמדה לזהב בלבד. עימות זה הביא לפילוג במפלגה הדמוקרטית בשנת 1896 ולנאום "צלב הזהב" המפורסם של הפוליטיקאי האמריקני והמועמד לנשיאות, ויליאם ג'נינגס ברייאן. ייתכן כי עלילת הקוסם מארץ עוץ הושפעה רבות ממשבר זה.

שער הדולר היום | שער הדולר | שער הדולר בנק ישראל | שער דולר שקל | שער דולר

סוגי שערי חליפין לביצוע עסקאות

שער יציג או שער החליפין יכולים להגיע במגוון שמות וצורות

שער העברות והמחאות: שער זה הוא שער החליפין לעסקאות אשר לא מבוססות על העברת כסף מזומן באופן פיזי, אלא מבוצעות באמצעות העברת המחאות (צ'קים) או העברות בנקאיות של סכומי כסף מחשבון מט"ח אחד לחשבון מט"ח שני. שער זה הינו שער אשר מתפרסם באתרי הבנקים או מוסדות פיננסיים אחרים, והוא שער המחייב את המפרסם.

שער מזומן: שער זה מתייחס לעסקאות שבהן מבצעים פעולות בכסף מזומן במט"ח, למשל משיכת מט"ח מהבנק או הפקדת מט"ח בחשבון. מכיוון ששער המזומן לרוב גבוה יותר משער העברות והמחאות, לפעולות המזומן יצטרפו בדרך כלל גם עמלות המרה ועמלת הפרשי שער, בגובה הפרש השער בין שער העברות והמחאות לשער מזומן.

לכל אחד משערי החליפין יש שער קנייה ושער מכירה:

שער מכירה: שער המכירה מפורסם על ידי הבנקים ומוסדות פיננסיים אחרים, ונקבע בהתאם לשיקול דעתם העסקי. לרוב, שער מכירת המט"ח יהיה נמוך מהשער היציג.

שער קנייה: זהו המחיר שהבנק מוכן לשלם בעבור קניית מט"ח מלקוחותיו. לרוב, שער זה יהיה גבוה מהשער היציג.

שער הדולר היום | שער הדולר | שער הדולר בנק ישראל | שער דולר שקל | שער דולר

יומן כלכלי

יומן כלכלי מכיל אירועים כלכליים המשפיעים על השוק הפיננסי


מעבר ליומן הכלכלי

שער יציג | מט"ח | שערים יציגים | מניות ישראליות | מטבע חוץ | מניות בינלאומיות | מטבעות קריפטו | יומן כלכלי

"אנחנו בחכם בכסף מברכים אותך על כך שבחרת לקחת אחריות על הכסף שלך. זהו בדיוק הזמן לשפר את המצב הכלכלי והפיננסי שלך ושל משפחתך."

צוות חכם בכסף


תנו לקסם להתחיל

מילון מושגים של העולם הפיננסי

תבינו יותר את המילים!

בלוג חכם בכסף

המאמרים האחרונים שלנו


מעבר למאמרים שלנו

חכם בכסף | כסף חכם | בלוג

עמוד שער הדולר הוקמם בשיתוף פורטל

ידע בסיסי

מה שאתם צריכים לדעת ולא רצו שתדעו


כניסה לפורטל


ידע בסיסי | חכם בכסף | כסף חכם

הצטרפו לרשימת
הדיוור שלנו

אנחנו דואגים להשאיר אתם מעודכנים

* כבר למעלה מ-17,280 רשומים מקבלים עדכונים והטבות שוות!